ติดต่อเรา

แผนที่โดย Google

สำนักอธิการบดี

ติดต่อสอบถามได้ที่อาคาร 1 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์

053-819-900 ต่อ 9901
0-5381-9998 (แฟกซ์)

อีเมล์

somkiat@northcm.ac.th